Избери страница

Мартина Макс

Слепени греди

Клиновидно слепени KVH

АСОРТИМЕНТ Ширина Дебелина Дължина Брой Обем ЦЕНА/М3 общо
ГРЕДИ 0.1 0.1 13 1 0.130 1080.00 140.4
ГРЕДИ 0.1 0.12 13 1 0.156 1080.00 168.48
ГРЕДИ 0.1 0.16 13 1 0.208 1080.00 224.64
ГРЕДИ 0.12 0.12 13 1 0.187 1080.00 202.176
ГРЕДИ 0.12 0.14 13 1 0.218 1080.00 235.872
ГРЕДИ 0.14 0.16 13 1 0.291 1080.00 314.496
ГРЕДИ 0.14 0.14 13 1 0.255 1080.00 275.184
ГРЕДИ 0.16 0.16 13 1 0.333 1080.00 359.424
ГРЕДИ 0.06 0.14 13 1 0.109 1080.00 117.936
ГРЕДИ 0.06 0.24 13 1 0.187 1080.00 202.176
ГРЕДИ 0.06 0.12 13 1 0.094 1080.00 101.088
ГРЕДИ 0.06 0.2 13 1 0.156 1080.00 168.48
ГРЕДИ 0.08 0.12 13 1 0.125 1080.00 134.784
ГРЕДИ 0.08 0.14 13 1 0.146 1080.00 157.248
ГРЕДИ 0.08 0.16 13 1 0.166 1080.00 179.712
ГРЕДИ 0.08 0.2 13 1 0.208 1080.00 224.64
ГРЕДИ 0.1 0.2 13 1 0.260 1080.00 280.8
ГРЕДИ 0.12 0.16 13 1 0.250 1080.00 269.568

ЦЕНИТЕ СА С ДДС!

Многослойно слепени греди BSH

АСОРТИМЕНТ Ширина Дебелина Дължина Брой Обем ЦЕНА/М3 общо
ГРЕДИ 0.12 0.12 13.5 1 0.194 1392.00 270.6048
ГРЕДИ 0.14 0.14 13.5 1 0.265 1392.00 368.3232
ГРЕДИ 0.14 0.2 13.5 1 0.378 1392.00 526.176
ГРЕДИ 0.14 0.24 13.5 1 0.454 1392.00 631.4112
ГРЕДИ 0.16 0.16 13.5 1 0.346 1392.00 481.0752
ГРЕДИ 0.18 0.24 13.5 1 0.583 1392.00 811.8144
ГРЕДИ 0.08 0.16 13.5 1 0.173 1392.00 240.5376
ГРЕДИ 0.08 0.12 13.5 1 0.130 1392.00 180.4032
ГРЕДИ 0.1 0.1 13.5 1 0.135 1392.00 187.92
ГРЕДИ 0.12 0.16 13.5 1 0.259 1392.00 360.8064
ГРЕДИ 0.08 0.14 13.5 1 0.151 1392.00 210.4704
ГРЕДИ 0.16 0.24 13.5 1 0.518 1392.00 721.6128
ГРЕДИ 0.2 0.2 13.5 1 0.540 1392.00 751.68
ГРЕДИ 0.082 0.082 6 1 0.040 1320.00 53.25408

ЦЕНИТЕ СА С ДДС!